Hussyn

Bygningssagkyndig nr. 1793

Energimærkning

Energikonsulent nr. 101793


Rejsegilde - så er vi halvvejs

Hussyn

Tilstandsrapporten definition


En tilstandsrapport er den bygningssagkyndiges vurdering af en ejendoms fysiske tilstand på baggrund af en grundig visuel gennemgang, der suppleres med sælgers viden om ejendommen.

Ved salg af fast ejendom er en tilstandsrapport ikke lovpligtig, men det er en fordel for både sælger og køber at få den udarbejdet. Sælgers normale 10 års ansvar bortfalder, og køber kan tegne en ejerskifteforsikring. Normalt delt 50/50 mellem køber og sælger

Ved huseftersyn gennemgås ejendommen generelt samt de enkelte bygningsdele. Eventuelle fejl og mangler karaktergives ud fra en 4-trinsskala (K0-K3), som afspejler en vurdering af forholdets alvor.

Efter huseftersynet udarbejdes en tilstandsrapport, som er en uvildig beskrivelse af ejendommens fysiske tilstand samt en professionel vurdering af ejendommens tilstand set i forhold til tilsvarende ejendomme af samme alder.

Tilstandsrapporten er udfærdiget ud fra en visuel gennemgang af de synlige og alment tilgængelige bygningsdele for at afdække fejl, mangler og tegn på skader. Sælger skal bidrage med sit kendskab til udførte ombygninger, reparationer og eventuelle skader ved at udfylde rapportens sælgeroplysningsskema med egne oplysninger.

I forbindelse med en købsaftale er en tilstandsrapport kun gældende 6 måneder efter rapportens udfærdigelse. Hvis tilstandsrapportens gyldighedsperiode er udløbet, kan vi foretage en fornyelse til meget reduceret pris.